Laboratorium

Własne laboratoria pozwalają nam kontrolować jakość surowców oraz powstających z nich przędz na każdym etapie produkcji. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom produkty o najwyższym standardzie spełniające wymagania współczesnych konsumentów.

Laboratorium Kontroli Jakości bada parametry fizyko-mechaniczne przędzy oraz jej wybarwialność. W szczególności wyznaczamy:

  • masę liniową włókna;
  • nierównomierność masy liniowej włókna;
  • liczbę skrętów;
  • siłę zrywającą i wydłużenie włókna przy zerwaniu;
  • liczbę sczepień na jednym metrze przędzy;
  • wskaźniki skędzierzawienia włókna teksturowanego (moduł i trwałość skędzierzawienia),

Oznaczamy także zawartość wilgoci w polimerze poliamidowym i PBT. 

W Laboratorium Kontroli Jakości dokonujemy ostatecznej oceny włókien poliamidowych na podstawie wyglądu dzianin  oraz ich zachowania się podczas dotyku, rozciągania itp.

Laboratorium Chemiczne odpowiada za badanie jakości polimerów, z których powstaje przędza oraz za sprawdzanie wybarwialności gotowego włókna. Oznaczamy tutaj zawartość preparacji oraz identyfikujemy rodzaj polimeru w  próbkach przędzy:

  • identyfikujemy strukturę i rodzaj polimeru;
  • rodzaje i cechy przędz poliamidowych.